Čo je indukčné vykurovanie?

Čo je indukčné vykurovanie?

Indukčné vykurovanie je proces zahrievania elektricky vodivého objektu (zvyčajne kovu) elektromagnetická indukcia, kde sú v kovu vytvorené vírivé prúdy (tiež nazývané prúdy Foucault) a odpor vedie k ohrevu na Joule kovu. Indukčné vykurovanie je forma bezkontaktného vykurovania, keď prúdi striedavý prúd v indukovanej cievke, mení sa elektromagnetické pole cirkulujúci prúd (indukovaný, prúd, vírivý prúd) sa generuje v obrobku (vodivý materiál), teplo sa vytvára, pretože vírivý prúd prúdi proti odolnosti materiálu.Základné princípy indukčného ohrevu boli chápané a aplikované na výrobu od 1920. Počas druhej svetovej vojny sa technológia rýchlo rozvíjala tak, aby spĺňala naliehavé požiadavky vojny na rýchly a spoľahlivý proces s cieľom vytvrdzovať kovové časti motora. Neskôr sa zameranie na techniky štíhleho spracovania a dôraz na zlepšenie kontroly kvality viedlo k opätovnému objaveniu indukčnej technológie spolu s vývojom presne kontrolovaných všetkých indukčných napájacích zdrojov.

induction_heating_principle
induction_heating_principle

Ako funguje indukčné vykurovanie?

An Indukčný ohrievač (pre akýkoľvek proces) pozostáva z indukčná cievka (alebo elektromagnetu), cez ktorý prechádza vysokofrekvenčný striedavý prúd (AC). Teplo môže byť tiež generované stratami magnetickou hysterézou v materiáloch, ktoré majú významnú relatívnu permeabilitu. Frekvencia použitia striedavého prúdu závisí od veľkosti objektu, druhu materiálu, spojky (medzi pracovnou cievkou a ohrievaným predmetom) a hĺbky prieniku. Vysokovýkonové indukčné vykurovanie je proces, ktorý sa používa na lepenie, tvrdnutie alebo zmäkčenie kovov alebo iné vodivé materiály. Pre mnoho moderných výrobných procesov ponúka indukčné vykurovanie atraktívnu kombináciu rýchlosti, konzistencie a kontroly.

Čo je to indukčný ohrev?

Indukčné vykurovanie je rýchla, čistá, neznečisťujúca vykurovacia forma, ktorá sa môže použiť na ohrev kovov alebo na zmenu vlastností vodivého materiálu. Samotná cievka sa nezohrieva a vykurovací efekt je pod kontrolou. Technológia tranzistora v tuhom stave priniesla indukčné vykurovanie oveľa jednoduchšie, nákladovo efektívne vykurovanie pre aplikácie vrátane spájkovania a indukčného spájkovania, indukčné tepelné spracovanie, indukčné tavenie, indukčné kovanie atď.