príručka indukčného ohrevu vírivým prúdom

PDF príručka indukčného ohrevu vírivým prúdom Indukčný ohrev aj testovanie vírivým prúdom fungujú s cievkami, generátormi, striedavým prúdom a striedavým napätím, frekvenciami, intenzitou poľa a indukčným zákonom. Na rozdiel od zahrievania testovacích dielov test vírivými prúdmi nechce diely vôbec zahrievať, ale chce ich skúmať z hľadiska ich metalurgického ... Čítaj viac

=