Aplikácia indukčného ohrevu v potravinách

Aplikácia indukčného ohrevu pri spracovaní potravín

Indukčné vykurovanie je technológia elektromagnetického vykurovania, ktorá má niekoľko výhod, ako je vysoká bezpečnosť, škálovateľnosť a vysoká energetická účinnosť. Dlhodobo sa používa v spracovaní kovov, medicínskych aplikáciách,
a varenie. Aplikácia tejto technológie v potravinárskom priemysle je však stále v počiatočnom štádiu. Cieľom tohto článku bolo preskúmať základy indukčného ohrevu technológie a faktory ovplyvňujúce jej výkonnosť a posúdiť stav aplikácie tejto technológie pri spracovaní potravín. Prezentované sú aj potreby výskumu a budúce perspektívy tejto technológie pri spracovaní potravín. Hoci je k dispozícii niekoľko patentov na použitie indukčného ohrevu na spracovanie potravinárskych materiálov, stále existuje potreba získať viac vedeckých údajov o dizajne, výkone a energetickej účinnosti technológie indukčného ohrevu, ktorá sa má použiť v rôznych jednotkových operáciách, ako je sušenie. pasterizácia, sterilizácia a praženie pri spracovaní potravín. Je potrebné optimalizovať rôzne konštrukčné a prevádzkové parametre, ako je frekvencia aplikovaného prúdu, typ materiálu zariadenia, veľkosť a konfigurácia zariadenia a konfigurácie cievok. Chýbajú informácie o vplyve indukčného ohrevu na senzorickú a nutričnú kvalitu rôznych potravinárskych materiálov.


Potrebný je aj výskum na porovnanie účinnosti indukčného ohrevu a iných technológií ohrevu, ako napr
infračervený, mikrovlnný a ohmický ohrev pre aplikácie na spracovanie potravín.

Aplikácia indukčného ohrevu pri spracovaní potravín a varení

=