Indukčné vykurovacie riešenia pre výskum rakoviny

Indukčné vykurovacie riešenia pre výskum rakoviny s vysokofrekvenčným vykurovacím systémom

Účel Zahriať roztoky v injekčných liekovkách na stanovenie teplotných rozdielov pre výskum rakoviny
Materiál Päť roztokov s magnetickými časticami, fľaštičkami
Teplota Skontrolujte hodnoty teploty v sekundových intervaloch 30 pre 5 minúty
Frekvencia 226 kHz
Vybavenie • Indukčný vykurovací systém DW-UHF-30kW, vybavený vzdialenou pracovnou hlavou obsahujúcou dva kondenzátory 13.2μF, spolu 6.60μF
• Indukčná ohrievacia špirála navrhnutá a vyvinutá špeciálne pre túto aplikáciu.
Proces Štvortotáčková špirálová špirála sa používa na ohrievanie liekovky v 30-sekundových intervaloch po dobu piatich minút s odčítaním teploty v každom intervale. Každé riešenie poskytovalo odlišné teplotné profily.
Výsledky / Výhody Indukčné vykurovanie poskytuje:
• Vykurovanie bez použitia rúk, ktoré nevyžaduje žiadne zručnosti obsluhy pri výrobe
• Rovnomerné rozloženie vykurovania
• Schopnosť vykonávať konzistentné intervalové testy

indukčné vykurovacie roztoky

 

 

 

 

 

 

indukčná roztoková roztoková fľaštička