Indukčný ohrev PDF

Indukčné vykurovanie

Funguje ako transformátor (Znižovací transformátor – nízke napätie a vysoký prúd)
– princíp elektromagnetickej indukcie

Výhody indukčného ohrevu

Nevyžaduje sa žiadny kontakt medzi obrobkom a indukčnou cievkou ako zdrojom tepla
Teplo je obmedzené na lokálne oblasti alebo povrchové zóny bezprostredne susediace s cievkou.
Striedavý prúd (ac) v indukčnej cievke má okolo seba neviditeľné silové pole (elektromagnetické alebo tok).

Rýchlosť indukčného ohrevu

Rýchlosť ohrevu obrobku závisí od:
Frekvencia indukovaného prúdu,
Intenzita indukovaného prúdu,
Špecifické teplo materiálu (schopnosť absorbovať teplo),
magnetická permeabilita materiálu,
Odolnosť materiálu voči toku prúdu.

induction_heating