Indukčná pec na tavenie medenej mosadze a železnej ocele

Plne pevná IGBT indukčná pec | Indukčná taviaca pec na tavenie medi, mosadze, železnej ocele, zlata a iných kovov. Aplikácie: Full Solid IGBT Stredofrekvenčné indukčné taviace pece sa používajú hlavne na tavenie ocele, nehrdzavejúcej ocele, medi, mosadze, striebra, zlata a hliníka atď. Kapacita tavenia môže byť od 3 kg do 600 kg. Konštrukcia MFindukčnej taviacej pece:… Čítaj viac

Indukčný ohrievač je energeticky úsporný zdroj ohrevu pre rotačné sušičky

Indukčný ohrievač je energeticky úsporný zdroj vykurovania pre rotačné sušičky Sušenie je operácia s veľkým komerčným významom v mnohých priemyselných aplikáciách od potravinárskeho, poľnohospodárskeho, baníckeho a výrobného sektora. Sušenie je určite jednou z energeticky najnáročnejších operácií v priemysle a väčšina sušičiek pracuje s nízkou tepelnou účinnosťou. Sušenie je proces… Čítaj viac

príručka indukčného ohrevu vírivým prúdom

PDF príručka indukčného ohrevu vírivým prúdom Indukčný ohrev aj testovanie vírivým prúdom fungujú s cievkami, generátormi, striedavým prúdom a striedavým napätím, frekvenciami, intenzitou poľa a indukčným zákonom. Na rozdiel od zahrievania testovacích dielov test vírivými prúdmi nechce diely vôbec zahrievať, ale chce ich skúmať z hľadiska ich metalurgického ... Čítaj viac

INDUKČNÝ OHRIEV PRE POVRCHOVÉ HAŠENIE

Kinetika indukčného ohrevu pre povrchové kalenie ocele závisí od faktorov: 1) ktoré vyvolávajú zmeny elektrických a magnetických parametrov ocelí v dôsledku zvýšenej teploty (tieto zmeny vedú k zmenám množstva absorbovaného tepla pri danej intenzite elektrického poľa pri danej indukcii... Čítaj viac

Indukčný ohrev PDF

Indukčný ohrev •Funguje ako transformátor (Znižovací transformátor – nízke napätie a vysoký prúd) – princíp elektromagnetickej indukcie Indukčný ohrev Výhody • Nevyžaduje sa žiadny kontakt medzi obrobkom a indukčnou cievkou ako zdrojom tepla • Teplo je obmedzené na lokálne oblasti alebo povrchové zóny bezprostredne susediace s cievkou. • … Čítaj viac

Prehľad topológie indukčného vykurovacieho systému

Prehľad topológie indukčného vykurovacieho systému Všetky indukčné vykurovacie systémy sú vyvinuté pomocou elektromagnetickej indukcie, ktorú prvýkrát objavil Michael Faraday v roku 1831. Elektromagnetická indukcia sa týka javu, pri ktorom vzniká elektrický prúd v uzavretom obvode kolísaním prúdu v inom obvode umiestnenom vedľa k tomu. Základným princípom… Čítaj viac

Indukčný ohrev hliníkových predvalkov

Indukčný ohrev hliníkových predvalkov pomocou supravodivých cievok Indukčný ohrev hliníkových a medených predvalkov Indukčný ohrev je široko používaný na ohrev kovov, pretože je to čistý, rýchly a vo väčšine prípadov veľmi energeticky efektívny spôsob. Striedavý prúd prechádza medeným vinutím cievky a vytvára časovo premenlivé magnetické… Čítaj viac

Indukčný ohrev valcových nemagnetických ingotov

Indukčný ohrev valcových nemagnetických ingotov Modeluje sa indukčný ohrev valcových nemagnetických predvalkov ich rotáciou v statickom magnetickom poli. Magnetické pole vytvára sústava vhodne usporiadaných permanentných magnetov. Numerický model je riešený našou vlastnou plne adaptívnou metódou konečných prvkov vyššieho rádu v monolitickej formulácii, tj ako magnetické… Čítaj viac

Vstrekovanie plastov s indukčným ohrevom

Vstrekovanie plastov s indukčným ohrevom Vstrekovanie plastov s indukčným ohrevom vyžaduje predhrievanie foriem na vyššiu teplotu, aby sa zabezpečil správny tok alebo vytvrdenie vstrekovaného materiálu. Typické spôsoby vykurovania používané v priemysle sú parné alebo odporové kúrenie, ale sú chaotické, neefektívne a nespoľahlivé. Indukčné kúrenie je… Čítaj viac

Návrh indukčných ohrevných cievok a základné PDF

Dizajn indukčných ohrievacích cievok a základné PDF V istom zmysle je návrh cievky pre indukčné ohrievanie založený na veľkom úložisku empirických údajov, ktorých vývoj pramení z niekoľkých jednoduchých geometrií induktorov, ako je napríklad solenoidová cievka. Z tohto dôvodu je návrh cievky všeobecne založený na skúsenostiach. Táto séria článkov recenzuje základné elektrické… Čítaj viac

=