Indukčné vyrovnávanie paluby a prepážky

INDUKČNÉ ROVNANIE Proces Na vyrovnávanie paluby a priedelov

Naše riešenia na vyrovnávanie paluby a priedel, ktoré šetria čas, s indukčný ohrev sa nachádzajú v lodiarskom priemysle (vyrovnávanie paluby), stavebnom priemysle (vyrovnávanie mostov) a vlakovom/kamiónovom priemysle (výroba a oprava lokomotív, koľajových vozidiel a ťažkých nákladných vozidiel).

Čo je indukčné narovnávanie?

indukčné narovnávanie
Indukčné vyrovnávanie využíva špirálu na generovanie lokalizovaného tepla v preddefinovaných vykurovacích zónach. Keď sa tieto zóny ochladia, stiahnu sa a „vytiahnu“ kov do plochejšieho stavu.

Aké sú výhody indukčného vyrovnávania?

Indukčné vyrovnávanie je mimoriadne rýchle. Pri narovnávaní lodných palúb a priedelov naši zákazníci často hlásia minimálne 50% úsporu času v porovnaní s tradičnými metódami. Bez indukcie môže narovnanie na veľkej lodi ľahko stráviť desaťtisíce človekohodín. Presnosť indukcie tiež zvyšuje produktivitu. Napríklad pri vyrovnávaní podvozku nákladného vozidla nie je potrebné vyberať komponenty citlivé na teplo. Indukcia je taká presná, že nenecháva ovplyvnené susedné materiály.

Kde sa používa indukčné vyrovnávanie?
Indukčný ohrev je široko používaný na vyrovnávanie paluby lodí a priedelov. V stavebníctve narovnáva trámy. Indukčné vyrovnávanie sa čoraz viac používa pri výrobe a opravách lokomotív, koľajových vozidiel a ťažkých nákladných vozidiel.

Vyrovnávanie indukčnej paluby a prepážky

Indukčný ohrev skracuje časy vyrovnávania paluby a prepážky až o 80 percent v porovnaní s alternatívnymi metódami. Indukčné vyrovnávanie je lepšie pri zachovaní metalurgických vlastností. Je to tiež najbezpečnejšia, najzdravšia a najekologickejšia metóda vyrovnávania, ktorá je k dispozícii.

roztoky na indukčné vyrovnávanie

Princíp indukčného vyrovnávacieho systému spočíva v tom, že induktor s prechádzajúcim striedavým prúdom generuje „indukovaný prúd“ v oceľovej doske, takže prúd rýchlo zvyšuje teplotu v koncentrovanej vykurovacej oblasti, takže materiál vo vykurovacej oblasti expanduje vertikálne; Pri ochladzovaní oceľového plechu je zmrštenie materiálu v oblasti ohrevu v podstate rovnaké vo všetkých smeroch, čo vedie k trvalej deformácii, vďaka čomu sa plech skráti a narovná, aby sa dosiahol efekt vyrovnávania.

indukčné narovnávanie prostredníctvom tohto systému je potrebné ohrievať iba v blízkosti zvaru lode, čo znižuje pracovné zaťaženie pri vyrovnávaní, šetrí veľa chladiacej vody, zabezpečuje súčasné vykonávanie iných procesov a skracuje dobu výstavby; po vyrovnaní môže byť deformácia trvalo eliminovaná namáhaním; teplo generované vyrovnávaním sa koncentruje v malej oblasti pokrytej induktorom, čím sa znižuje poškodenie vrstvy farby; zároveň sa v oblasti vykurovania nevytvára žiadny toxický plyn a pri vyrovnávaní lakovaného oceľového plechu je menej dymu, žiadny hluk nemôže pomôcť zlepšiť pracovné prostredie pracovníkov a zlepšiť efektivitu práce. Nivelačný systém sa navyše jednoducho obsluhuje a vďaka maximálnej nastavenej teplote indukčného ohrevu sa neprepaľuje ani pri chybách obsluhy.

V súčasnosti sa v lodiarskom priemysle na vyrovnávanie oceľových plechov zvyčajne používa metóda tepelného vyrovnávania plameňom, to znamená priame zahrievanie vyvýšeného povrchu deformovanej oblasti „požiarnym útokom“. Keď sa oceľový plech ochladzuje, ohrievaná strana sa zmršťuje viac ako neohrievaná strana, čo spôsobuje rozťahovanie materiálu vo vertikálnom smere, čím sa oceľový plech „narovnáva“. Táto metóda má mnoho nevýhod, ako je dlhá doba ohrevu, prepálenie pri vyrovnávaní oceľových plechov s veľkou hrúbkou, vysoké nároky na obsluhu, nerovnomerný efekt vyrovnávania a zároveň veľké množstvo toxických plynov a dymu, ktoré znečisťujú životné prostredie. Experimenty ukazujú, že v porovnaní s tradičným procesom vyrovnávania tepla plameňom môže proces indukčného vyrovnávania tepla znížiť pracovné zaťaženie vyrovnávania až o 80% a je zrejmý efekt úspory energie a zníženia emisií, čo výrazne skracuje dobu výstavby lode a šetrí náklady.

rovnanie
Keď sa objavia nežiaduce deformácie v kovových konštrukciách, ich korekcia sa stáva nevyhnutnou v mnohých priemyselných procesoch. Riešením na zníženie uvedených deformácií je pôsobenie tepla na určité oblasti v týchto štruktúrach, ktoré vytvárajú mechanické napätia v materiáli.
Tradičnou metódou použitou pri tejto aplikácii je vyrovnávanie plameňa. Z tohto dôvodu je kvalifikovaný pracovník odhodlaný poskytovať teplo v špecifických oblastiach podľa vzoru ohrevu, ktorý určuje zníženie skreslenia v kovovej konštrukcii.
V súčasnosti má tento proces vyrovnávania vysoké náklady, pretože vyžaduje veľké množstvo kvalifikovanej práce, vysoké riziká na pracovisku, kontamináciu pracovnej plochy a vysokú spotrebu energie.
Výhody indukčného ohrevu
Nahradenie vyrovnávania plameňa metódou indukcie má nasledujúce výhody:
— Výrazné skrátenie času pri vyrovnávacej operácii
— Opakovateľnosť a kvalita ohrevu
— Zlepšená kvalita pracovného prostredia (bez nebezpečných výparov)
— Zvýšená bezpečnosť pracovníkov
— Úspora nákladov na energiu a prácu
Súvisiace odvetvia sú okrem iného aj stavba lodí, železnice a oceľové konštrukcie.

Deformácia kovu je hlavnou výzvou v priemysle spracovania kovov, keď je potrebné spracovať kov do požadovaného tvaru. Tu prichádza účel magnetotermálneho indukčného vyrovnávacieho zariadenia, kde sa deformovaný kov môže obnoviť, keď sa zahrievanie aplikuje na špecifickú zónu, aby sa odstránilo napätie v kove. Pri indukčnom vyrovnávacom procese, pri ktorom sa kov vyrovnáva alebo pretvára do pôvodného tvaru, existujú prípady, kedy sa nanáša na pevný kov alebo dutý kovový povrch, aby sa vytvaroval do pôvodného rozmeru. Tento spôsob vyrovnávania vyžaduje menšie využitie pracovnej sily ako konvenčná metóda vyrovnávania. Výhody indukčného vyrovnávania založeného na HLQ:
Lepšia efektivita systému.
Automatizovaný návrh riadenia procesov
Rýchlejšie zahrievanie a skrátený čas cyklu.
Najvyššia bezpečnosť integrovaná do systému.
Čisté a priateľské k životnému prostrediu.
Efektívny spôsob ohrevu kovu a jeho zliatiny.

Indukčný vyrovnávací ohrievací stroj
Lodný priemysel je náročná oblasť, kde budú očakávania a požiadavky zákazníkov vyššie ako pozemný navigačný systém. Znalosť domény v tomto konkrétnom sektore umožní výrobcovi pochopiť a vyrobiť produkt podľa špecifických požiadaviek zákazníka a štandardu kvality podľa očakávania.

Dodávky indukčného ohrevu HLQ môže skutočne splniť štandard, ako očakáva železničná trať. Je to rastúca doména, kde sa nachádza iba kľúčová technológia založená na indukčnom ohreve s najvyššou flexibilitou používateľského rozhrania.

Tepelné spracovanie montážnych dielov.
Odstránenie zhrdzavených spojovacích prvkov.
Kovové vykurovanie konštrukčných dielov.
Vyhrievanie zostavy motora.
Kritické tvárnenie kovov podľa špecifikácie rozmerov.

Indukčné vyrovnávanie paluby a prepážky

Ak chcete vyplniť tento formulár, povoľte vo svojom prehliadači JavaScript.
=