Indukčný ohrev hliníkových predvalkov

Indukčný ohrev hliníkových predvalkov pomocou supravodivých cievok

Indukčný ohrev hliníka amedené predvalky Indukčný ohrev je široko používaný na ohrev
kovov, pretože je to čistá, rýchla a vo väčšine prípadov veľmi energeticky účinná metóda. Striedavý prúd prechádza medeným vinutím cievky, aby sa vytvorilo časovo premenné magnetické pole. Pole indukuje prúdy a tým aj odporové straty v ohrievanom obrobku (pozri obr. 1)

Indukčný ohrev hliníkových predvalkov