Indukčný ohrev ložísk PDF

Vývoj možností strojov závisí od výroby ložísk, ktoré môžu pracovať pri vysokých rotačných rýchlostiach. Moderný typ ložiska, ktorý sa používa v strojárskom priemysle, je indukčné vykurovacie ložisko. Toto ložisko má niekoľko výhod. Indukčné vykurovacie ložiská nepotrebujú mazacie látky. Medzi pracovnými časťami ložiska nedochádza k mechanickému kontaktu. Funguje ticho s malým trením. Životnosť tohto ložiska je oveľa dlhšia ako životnosť bežného ložiska.
Analytické metódy na analýzu termoelektrických problémov v indukčných ložiskách nie sú vhodné.
V predloženom modeli používame na vykonávanie výpočtov metódu konečných prvkov. Ak je medzera medzi pracovnými časťami malá, je potrebné starostlivo preskúmať ohrev vstupných ložísk, pretože zvýšenie teploty môže spôsobiť zadretie ložiska ……

indukčné vykurovacie ložiská