Indukčný hliníkový spájací proces

Indukčný hliníkový spájací proces

Indukčné spájkovanie hliníka sa stáva čoraz bežnejším v priemysle. Typickým príkladom je spájanie rôznych rúr do automobilového telesa výmenníka tepla. Hliník vyžaduje veľa energie na ohrev pomocou indukcie a jeho tepelná vodivosť je 60% v porovnaní s meďou. Konštrukcia cievky a čas tepla na tok je rozhodujúci pri úspešnom indukčnom procese spájkovania hliníkových častí. Nedávne pokroky v hliníkových spájacích materiáloch s nízkou teplotou umožnili indukciu účinne nahradiť ohrevu plameňom a pecou vo vysokom objemovom spájkovaní hliníkových zostáv.

Úspešné indukčné spájkovanie hliníkových dielov vyžaduje správny spájkovací materiál pre hliníkovú zliatinu používanú v dielcoch a správny tok pre zliatinovú pásku. Výrobcovia brúsnych plnív majú svoje vlastné hliníkové brúsne zliatiny a tavné materiály, ktoré pracujú so svojimi zliatinami.