indukcia predhrievača zvaru

Popis

Horný indukčný vykurovací výrobca prenosného zváracieho predohrievača, zvárací ohrievač, prenosná predohrevná zváračka pre potrubie a oceľový plech atď.

Hlavné použitie:

l Predhrievanie: zvarové teplo, poťahovanie, striekanie, ohýbanie, tvarovanie a nemontovanie tepla

l Tepelné spracovanie po zváraní: nádrž, kotol, potrubie, oceľový plech alebo iné kovové práce

l Indukčné teplo: ohrev plesní, lodné dosky, zinkový kúpeľ, veľké a nepravidelné kovové časti

l Teplo potrubného materiálu: potrubný olej, potrubný plyn, potrubná voda, petrochemický potrubný a iný potrubný materiál

Hlavné vlastnosti:

* Vysoká rýchlosť: 70%

* Nízka tolerancia

* Úspora energie

* Vysoká účinnosť

* Presné zahriatie

* Jednoduchá obsluha

* Bezkontaktné kúrenie

* Ochrana životného prostredia

* Okolnosť podchladenia

* Vzduchové chladenie je vhodné pre nízkoteplotné prostredie

* Indukčný ohrev je rovnomernejší ako ohrev olejom, plynom alebo plameňom

prenosný zvárací stroj na predhrievanie

Prenosný ohrievací stroj

Prenosný stroj na predohrev zvaru mosta

Prenosný zvárací stroj na predhrievanie