RPR Induction Coating Removal je rýchlejšia, bezpečnejšia a čistejšia metóda na odstraňovanie priemyselných náterov z oceľových povrchov.

=