Teória indukčného ohrevu PDF

INDUKČNÉ VYKUROVANIE sa prvýkrát zistilo, keď sa zistilo, že teplo sa vyrábalo v transformátorových a motorových vinutiach, ako sa uvádza v kapitole „Tepelné spracovanie kovu“ v tejto knihe. V súlade s tým bola študovaná teória indukčného ohrevu, aby sa motory a transformátory mohli zostrojiť na dosiahnutie maximálnej účinnosti minimalizáciou tepelných strát. Vývoj vysokofrekvenčných indukčných napájacích zdrojov poskytol prostriedky na použitie indukčného ohrevu na povrchové kalenie. Včasné použitie indukcie zahŕňalo pokus a omyl so zabudovanými osobnými znalosťami konkrétnych
aplikácie, ale nedostatočné porozumenie princípy indukčného ohrevu. V priebehu rokov sa pochopenie základných princípov rozšírilo a v súčasnosti sa rozširuje na počítačové modelovanie aplikácií a procesov vykurovania. Znalosti o týchto základných teóriách indukčného ohrevu pomáhajú pochopiť aplikáciu indukčného ohrevu pri aplikácii na indukčné tepelné spracovanie. Indukčný ohrev nastáva v dôsledku elektromagnetických silových polí, ktoré v časti vytvárajú elektrický prúd. Časti sa zahrievajú v dôsledku odporu proti prúdeniu tohto elektrického prúdu… ..

[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2020/05/induction_heating_theory.pdf”]

teória indukcie_hrievania