proces indukčného ohrevu s technológiou inertného plynu a vákua

proces indukčného ohrevu s technológiou inertného plynu a vákua

Špeciálne materiály alebo oblasti použitia si vyžadujú špeciálne spracovanie.

Tok používaný počas konvenčného procesu indukčného spájkovania je často príčinou korózie a popálenia obrobku. Fluxné inklúzie môžu tiež viesť k zhoršeniu vlastností komponentov. Ďalej v dôsledku existujúceho kyslíka v atmosfére dochádza k zafarbeniu obrobku.

Týmto problémom sa dá predísť pri tvrdom spájkovaní pod inertným plynom alebo vo vákuu. Metódu inertného plynu je možné veľmi dobre kombinovať s indukčným ohrevom, pretože počas indukčného spájkovania pod ochranným plynom nedochádza k otvorenému plameňu a je možné lepšie riadiť podmienky súvisiace s prietokom.