Aplikácia ohrevu indukčnej pružiny

Prístroj na Indukčné spevnenie pružina so špirálovým alebo včelím tvarom. Prístroj má rotačný podporný systém a indukčný ohrievací systém. Rotačný podporný systém je navrhnutý na podopieranie pružiny, zatiaľ čo je pružina ohrievaná indukčným ohrievacím systémom. The indukčný vykurovací systém má systém indukčných cievok so systémom cievok. Cievkový systém má oddelenú oblasť určenú na prijatie pružiny a na ohrievanie pružiny, zatiaľ čo je pružina nesená na nosnom systéme otáčania.

Vinuté pružiny alebo listové pružiny sa vyrábajú tepelnou deformáciou oceľových profilov. Kvôli vlastnostiam pružinovej ocele existujú určité požiadavky na teplotu a čas ohrevu počas procesu ohrievania. Okrem predhrievania pred valcovaním do pružinových špirál alebo kovania do listových pružín existujú aj ďalšie požiadavky na rôzne tepelné spracovanie, ako je žíhanie drôtu z pružinovej tyče a indukčné kalenie povrchu oceľového panelu. S charakteristikami rýchleho zahriatia, rýchleho vypnutia, presnej regulácie výstupného výkonu a meniacich sa frekvenčných rozsahov, HLQ Indukčné vykurovacie napájanie je veľmi vhodný na ohrev pružinovej ocele pri tepelnej deformácii, najmä v priemysle automobilových súčiastok, ktorý zahŕňa listové pružiny alebo závody na výrobu nosných pružín. Navrhnuté profesionálmi v spoločnosti HLQ, naša indukčné vykurovacie zariadenia sú všetky dobre vybavené výhodami úspory energie, rýchleho spustenia / zastavenia, 24-hodinového pracovného času, vysokého napájacieho bodu, vysokej automatizácie, vysokej účinnosti, ľahkej údržby a dlhej životnosti. Naše indukčné ohrievače boli všeobecne uznávané zákazníkmi v priemysle výroby pružinovej ocele.

Proces indukčného kalenia kovom je štandardný proces používaný pri výrobe pružín. Jeden bežný proces kalenia pozostáva z tradičnej atmosférickej pece. Takéto procesy tvrdnutia sú veľmi pomalé. Pružiny môžu byť vyrobené z rôznych kovov (napr. Nehrdzavejúca oceľ, uhlíková oceľ, legovaná oceľ atď.). Keď je kov pružiny správne vytvrdený a temperovaný, je možné dosiahnuť špecifické metalurgické parametre, ako je tvrdosť a mikroštruktúra.
Keď je pružina vytvrdená tradičnou atmosférickou pecou, ​​pružina sa najskôr vloží do pece nastavenej na určitú teplotu na určité časové obdobie. Potom sa pružina odstráni a ochladí sa v oleji alebo v inej kaliacej kvapaline. Po tomto počiatočnom procese kalenia je tvrdosť pružiny všeobecne vyššia, ako je potrebné. Ako taká je pružina všeobecne podrobená procesu temperovania, kým pružina nezíska požadované fyzikálne vlastnosti. Keď je pružina správne spracovaná, časť kryštalickej štruktúry ocele sa zmení na temperovaný martenzit s väčším počtom rozpustených karbidov, aby sa získala požadovaná štruktúra jadra pružiny a požadovaná povrchová tvrdosť pružiny.
Ďalším procesom, ktorý sa používa na kalenie pružín, je indukčný ohrev. Proces indukčného ohrevu nastáva indukovaním elektromagnetického poľa vo vodivom materiáli pružiny. Vo vodivom materiáli, ktorého odpor vedie k zahrievaniu podľa Jouleho, sa vytvárajú vírivé prúdy. Ak je to potrebné, môže sa na zahriatie ocele na jej bod topenia použiť indukčný ohrev, ktorý je viac ako dostatočný na austenitizáciu produktu.
Proces indukčného ohrevu môže poskytnúť rýchlejší čas zahrievacieho cyklu ako ohrev tradičnými atmosférickými pecami a proces indukčného ohrevu môže zjednodušiť manipuláciu s pružinami pri materiáli a môže potenciálne umožniť automatizáciu manipulácie s materiálom pri pružení v procese kalenia. Aj keď má indukčné ohrievanie oproti tradičným atmosférickým peciam niekoľko výhod, indukčné ohrievanie pružín má problémy s rovnomerným ohrievaním pružiny po celej dĺžke pružiny, prehriatím koncov pružiny a udržiavaním indukčná vykurovacia cievka účinnosť.