Indukčné vytvrdzovanie je proces vytvrdzovania materiálov pomocou elektromagnetickej indukcie. Zahŕňa zahrievanie vodivého materiálu jeho vystavením striedavému magnetickému poľu, ktoré spôsobuje zahrievanie materiálu v dôsledku odporu materiálu voči toku elektrického prúdu. Tento proces sa bežne používa v priemyselných aplikáciách na vytvrdzovanie lepidiel, náterov a iných materiálov.

=