Vysokoteplotná pec je špecializované zariadenie navrhnuté tak, aby odolávalo extrémnym teplotám a poskytovalo kontrolované vykurovacie prostredie pre rôzne priemyselné procesy. Vysokoteplotné pece hrajú kľúčovú úlohu v aplikáciách tepelného spracovania, ako je žíhanie, tvrdé spájkovanie, spekanie a popúšťanie. Uľahčujú transformáciu surovín na hotové výrobky so zlepšenými mechanickými vlastnosťami a zlepšenou štruktúrnou integritou.

=