INDUKČNÝ OHRIEV PRE POVRCHOVÉ HAŠENIE

Kinetika indukčného ohrevu pre povrchové kalenie ocele závisí od faktorov: 1) ktoré vyvolávajú zmeny elektrických a magnetických parametrov ocelí v dôsledku zvýšenej teploty (tieto zmeny vedú k zmenám množstva absorbovaného tepla pri danej intenzite elektrického poľa pri danom indukčnom prúde) a 2) na faktoroch, ktoré sú zodpovedné za zmenu intenzity elektromagnetického poľa pri zahrievaní (tj zmena prúdu v induktore).

V našom závode bol prvýkrát použitý indukčný ohrev pri tepelnom spracovaní automobilových dielov. V rokoch 1937-1938 bolo v našom závode v spolupráci s pracovníkmi laboratória VP Vologdin vyvinuté povrchové kalenie hrdla kľukových hriadeľov motora ZIS-5. Zariadenie bolo inštalované ako súčasť kontinuálnej výrobnej linky, v ktorej boli diely podrobené mechanickému spracovaniu na poloautomatickom vysokofrekvenčnom zariadení. Viac ako 61 % všetkých častí motorov automobilov ~ae ZIL-164A a ZIL-157K je povrchovo vytvrdených indukčným ohrevom.

Kinetika indukčného ohrevu na povrchové kalenie ocele