princíp elektromagnetického indukčného ohrevu

princíp elektromagnetického indukčného ohrevu

V roku 1831 Michael Faraday objavil elektromagnetické indukčné zahrievanie. Základ princíp indukčného ohrevu je aplikovanou formou Faradayovho objavu. Faktom je, že striedavý prúd pretekajúci obvodom ovplyvňuje magnetický pohyb sekundárneho obvodu, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti. Kolísanie prúdu v primárnom okruhu poskytlo odpoveď na to, ako sa v susednom sekundárnom okruhu generuje tajomný prúd. Faradayov objav viedol k vývoju elektrických motorov, generátorov, transformátorov a bezdrôtových komunikačných zariadení. Jeho aplikácia však nebola bezchybná. Strata tepla, ku ktorej dochádza počas procesu indukčného ohrevu, bola veľkou bolesťou hlavy, ktorá podkopala celkovú funkčnosť systému. Výskumníci sa snažili minimalizovať tepelné straty laminovaním magnetických rámov umiestnených vo vnútri motora alebo transformátora.
Tepelné straty, ku ktorým dochádza v procese elektromagnetickej indukcie, by sa použitím tohto zákona mohli premeniť na produktívnu tepelnú energiu v elektrickom vykurovacom systéme. Mnoho priemyselných odvetví ťaží z tohto nového prelomu zavedením indukčného ohrevu.