indukčné vytvrdzovanie

Čo je indukčné vytvrdzovanie? Ako funguje indukčné vytvrdzovanie? Jednoducho povedané, napájanie z vedenia sa prevádza na striedavý prúd a dodáva sa do pracovnej cievky, ktorá v cievke vytvára elektromagnetické pole. Kus s epoxidom na ňom môže byť kov alebo polovodič, ako je uhlík alebo grafit. Na vytvrdenie epoxidu na nevodivých podkladoch… Čítaj viac

Indukčné vytvrdzovanie Zahrievanie organického povlaku

Indukčné vytvrdzovanie Zahrievanie organického povlaku

Indukčné vykurovanie sa používa na vytvrdzovanie organického povlaku, ako je farba na kovových substrátoch tým, že sa odoberá teplo pri odčítaní. Týmto spôsobom dochádza k vytvrdzovaniu z minimalizácie tendencie tvorby defektov povlaku. Typická je aplikácia sušenia farby na plechu.
Indukčné zahrievanie kovových častí na lepidlo indukčné vytvrdzovanie teploty sa využíva v mnohých automobilových procesoch, ako je napríklad použitie termosetových lepidiel na výrobu spojkových dosiek, brzdových čeľustí a komponentov automatického nárazníka. Hriadele sú typicky spojené s rotormi veveričiek vo výrobe malých motorov. V kopírovacích strojoch sú plastové komponenty adhezívne viazané na hliníkové rotory; termoplastické lepidlo sa používa na držanie penových valcov na kovových šachtách. Akonáhle sa valce opotrebujú, hriadeľ sa zahrieva a pena sa nahradí.
moderné indukčný ohrev môže vyriešiť mnohé z týchto problémov. Vykurovanie s indukciou poskytuje spoľahlivé, opakovateľné, bezkontaktné a energeticky účinné teplo v minimálnom čase, takže proces vytvrdzovania môže byť dokončený s minimálnou energiou a časom. Vylepšené cykly zvyšovania teploty je možné dosiahnuť pomocou počítačového riadenia napájania v pevnom stave. Na elimináciu dodatočných krokov pre nakladanie a vykladanie rúr môžu byť inkorporované tepelné stanice začlenené do výrobnej linky. Nakoniec môže byť indukčné ohrievanie vykonávané v extrémne čistom prostredí, v podmienkach vákua alebo v špeciálnych atmosférach, čo umožňuje jedinečné riešenia vytvrdzovania.

Hoci sa indukčné zahrievanie bežne používa s kovmi alebo inými vodivými materiálmi, plasty a iné nevodivé materiály sa často môžu veľmi dobre ohrievať pomocou vodivého kovového susceptora na prenos tepla. Typické napájacie zdroje RF pre indukčné vytvrdzovanie rozsah aplikácií od 4 do 60 kW, v závislosti od dielov a požiadaviek na aplikáciu.

=